Bağlantıları atla

KVKK Mevzuat

KVKK Mevzuat

IVC Endüstrileri Ürünler Vana San. ve Tic. Ltd. Şti.’ (“IVC Endüstrileri Ürünler Vana”) olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, KVKK ‘da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir? IVC Endüstrileri Ürünler Vana olarak sizlere hizmet sağlayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz? Kişisel verileriniz yurtiçinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, yurt dışında yer alan tedarikçilerimiz, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz? IVC Endüstrileri Ürünler Vana ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve IVC Endüstrileri Ürünler Vana standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz? IVC Endüstrileri Ürünler Vana olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz; -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır.