Kaliteyi Arayanların adresi

Politikamız

I.V.C. ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VANA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. satış faaliyetlerini gerçekleştirirken ;
1- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve ürünlerimizle ilgili mevzuata uymayı,
2- Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerini açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,
3- Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan hatalarımızı ve sonucundaki etkilerini azaltmak için , gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
4- Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,
5- Tesisimizdeki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,
6- Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
7- Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı, esas olarak benimsemiştir.

Bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemimizin amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenecektir.